Lekotéka

Co je to Lekotéka?

Termín pochází se švédštiny (Skandinávie byla v půjčování hraček průkopníkem).  Původně se nová služba týkala zejména dětí s handicapy, avšak zájem rodičů dětí bez zjevných handicapů, předškolních dětí i knihovníků-lektorů (tvůrců vzdělávacích programů) umožnil rozvinutí služby k větší cílové skupině.

Lekotéka považuje hru za důležitou část dětské zkušenosti, která umožňuje poznání, rozvíjí všechny typy dovedností a je zdrojem emocionálních zážitků. Jedná se především o didaktické pomůcky, které rozvíjejí fantazii, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují kreativitu, jemnou motoriku, zlepšují postřeh, logické myšlení a další schopnosti důležité pro správný vývoj dětí.

V naší knihovně ji tvoří především nejrůznější dřevěné skládačky, labyrinty, puzzle, provlékadla, šití, hry k rozvíjení zručnosti, logiky, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, které pomáhají zlepšovat různé dovednosti zejména u dětí či uživatelů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hračky jsou vyrobeny z kvalitního dřeva, testovány a odpovídají všem podmínkám pro prodej v EU. Byly zakoupeny z daru Lesů ČR. Jsou určeny jak dětem od 1 roku, tak i jejich rodičům. Mohou si je vypůjčit dospělí čtenáři v oddělení pro děti a mládež i v oddělení pro dospělé. Čtenářům jsou půjčovány zdarma.

Vyzkoušejte širokou nabídku Lekotéky v Městské knihovně Orlová a hrajte si se svými dětmi.