Poprvé v knihovně

Musím přijít do knihovny s platným občanským průkazem (nebo jinou veřejnou listinou, dokládající trvalý pobyt v ČR nebo EU), penězi na registrační poplatek, podepsat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů.
U dětí do 15 let je třeba potvrzení rodičů. Podrobnější informace naleznete v našem knihovním řádu.

Přihlášení do čtenářského konta lze realizovat z jakéhokoli počítače s přístupem na internet, prostřednictvím on-line katalogu knihovny.

Přihlášením do čtenářského konta.

 • e-mailem na konkrétní oddělení knihovny
 • telefonicky na čísle 596 522 449
 • osobně u výpůjčního pultu

Nejčastější důvody, proč nelze výpůjčky prodloužit:

 • dokument již máte vypůjčen déle, než je maximální povolená doba (může být u každého dokumentu jiná – odvíjí se od druhu dokumentu, a podle toho, kdy jste si jednotlivé dokumenty vypůjčili)
 • Vámi půjčený dokument je rezervován jiným čtenářem
 • máte vůči knihovně finanční dluh (např. upomínku, prošlý registrační poplatek)
 • přihlášením do on-line katalogu
 • telefonicky na čísle 596 522 449
 • osobně u výpůjčního pultu

Ano, dle platného ceníku.
Rezervace je zpoplatněná služba a nerozhoduje, zda rezervujete dokument půjčený či dokument „na regále“.

Výpůjční doba je 4 týdny.
Výpůjční lhůta může být prodloužena u řádných výpůjček knih a periodik mimo budovu maximálně třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel = nemá na něj rezervaci.

Rezervaci lze zrušit přes čtenářské konto on-line nebo telefonicky, osobně, či emailem bez poplatku, pokud rezervovaný dokument není připraven k vyzvednutí.
Pokud je dokument pro čtenáře už připraven, rezervace se dá zrušit již pouze telefonicky, osobně či emailem. Není možno zrušit ji on-line ve čtenářském kontu. Za tuto rezervaci, i když byla zrušena, musí čtenář zaplatit rezervační poplatek, protože proces rezervace již byl proveden.

Registrovaní čtenáři mají možnost objednávat si i výpůjčku dokumentů, které knihovna nemá ve svém fondu. Lze k tomu využít tzv. Meziknihovní výpůjční službu.
Doba dodání žádáného dokumentu se odvíjí od rychlosti vyřízení v žádané knihovně.
Tato služba je zpoplatněna dle ceníku knihovny.

Nahlaste tuto skutečnost neprodleně pracovníkům knihovny, aby nedošlo k jeho zneužití.
Nahlásit ji můžete telefonicky na čísle 596 522 449, e-mailem na adresu knihovna@knihovna-orlova.cz nebo osobně u výpůjčního pultu.

V takovém případě bude nutné při nejbližší návštěvě knihovny svou registraci prodloužit a zaplatit roční registrační poplatek na další období.
Od vypršení registrace do jejího prodloužení nebudete moci pracovat se svým čtenářským kontem on-line, např. provádět rezervace, prodlužovat své výpůjčky, objednávat dokumenty prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby apod.

K tomuto účelu slouží knihovní box umístěný před knihovnou.

Jsme velice potěšeni snahou našich čtenářl a uživatelů, obohatit náš knihovní fond o další přírustky, a proto se přijímání darů nebráníme.
Jelikož však je potřeba ochránit knihovní fond od nežádoucích vlivů, jako jsou plísně apod., a také ne všechny tituly se k zařazení do našeho knihovního fondu hodí, má přijímání knižních darů svá pravidla, na kterých jsme, i v zájmu našich čtenářů, nuceni trvat.

Pravidla darování knih:

 • Darované knihy nesmí být zničené, polité, mastné, pomačkané, plesnivé či jakýmkoli způsobem poškozené. Ať už se jedná o poškození mechanické či jiné.
 • Nepoškozené knihy vydané po roce 2010 je možno donést přímo k centrálnímu pultu.
 • U knih staršího data vydání vyžadujeme PŘEDEM jejich seznam, abychom mohli vybrat, které tituly mohou obohatit náš knihovní fond, a které budeme bohužel nuceni odmítnout. Seznam můžete doručit osobně do knihovny, či zaslat emailem na adresu knihovna@knihovna-orlova.cz
 • V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE k předávání knižních darů knihovní box. Ten je určen VÝHRADNĚ k vrácení knih.
 • ihned poškození dokumentu nahlásit
 • pokud lze poničený dokument opravit, je čtenář povinen uhradit náklady na opravu dokumentu
 • pokud je dokument nenávratně poničen, je čtenář povinen dokument uhradit

Při ztrátě vypůjčeného dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu – knihovna sama určí, jakým způsobem bude škoda nahrazena.