Knihovní řád a ceník

Ceník poplatků a služeb

 

 1. Registrační poplatky (výše je stanovena na 365 dní)
 • dospělí 200,-
 • občané od 65 let (ode dne narozenin uvedeného věku) 100,-
 • senioři od 70 let (ode dne narozenin uvedeného věku) 0,-
 • děti do 7 let (do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku) 0,-
 • děti do 15 let (do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku) 50,-
 • rodinný poplatek (pro rodiny bydlící na stejné adrese) 250,-
 • žáci a zaměstnanci základních škol, navštěvujících pouze pobočku knihovny na ZŠ 0,-
 • jednorázová registrace 20,-

       Platí pro přístup do studovny, kromě čtení novin a časopisů, a pro mimořádné jednorázové zapůjčení dokumentů (po úhradě kauce) ve všech odděleních knihovny.

 

 1. Sankční poplatky

      Upomínky 1. a 2. jsou zasílány poštou nebo e-mailem. V případě zaslání poštou se k ceně upomínky připočítává cena za poštovné dle ceníku pošty.

 • poplatek z prodlení po uplynutí výpůjční doby (nezasílá se) 10,-
 • upomínka (za 14 dní) 40,-
 • upomínka (za 14 dní po 1. upomínce) 100,-
 • doporučený dopis (za 14 dní po 2. upomínce) 400,-

       Pokud uživatel vypůjčené dokumenty nevrátí nebo neuhradí sankční poplatky je vymáhání pohledávky předáno právníkovi a ten také stanovuje poplatky dle svého          ceníku.

 

 1. Náhrada škody
 • za ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je cena dokumentu stanovena podle tržní hodnoty v době ztráty a manipulační poplatek za každý jeden dokument:

       kniha, CD a ostatní dokumenty 100,-
       periodikum 50,-

 • za ztrátu nebo poškození čtenářského průkazu činí poplatek 30,-
 • za poškození čárového kódu 10,-
 • za poškození obalu CD 20,-

 

 1. Poplatky za další služby
 • MVS (poplatek za balné a poštovné za 1 dokument i za nevyzvednutou MVS) 100,-
 • rezervace 1 dokument (bez ohledu na způsob doručení oznámení o připraveném dokumentu) 10,-
 • nevyzvednuté dokumenty z boxu (za jednu schránku) 10,-
 • tisk barevný (za každou kopii)

       jednostranné A4 10,-
       jednostranné A3 15,-
       oboustranný A4 20,-
       oboustranný A3 30,-

 • kopírování a černobílý tisk (za každou kopii)

       jednostranné A4 3,-
       jednostranné A3 4,-
       oboustranné A4 6,-
       oboustranné A3 8,-

 • zpracování rešerše

       max 20 záznamů 150,-
       za každý další záznam 5,-

 • vstupné na vybrané akce bude kalkulováno individuálně