Archiv akcí 2016

Výstava výtvarných prací dětí ZŠ Karla Dvořáčka
11. 1. – 9. 2. 2016
V minigalerii na schodišti a v prostorách studovny.

Setkávání u ručních prací
14. 1. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Náhrdelník z korálků.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
19. 1. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
2. 2. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
2. 2. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Města a venkov
Přednáší Mgr. Ph.D. Ondřej Slach
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Setkávání u ručních prací
11. 2. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Velikonoční tvoření.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Sedíte celý den v práci? Bolí vás záda?
11. 2. 2016 – 15:30
Zveme Vás na besedu s rehabilitačními sestrami, které Vám ukážou, jak správně sedět, aby Vaše záda netrpěla.
Vstup zdarma.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
16. 2. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
16. 2. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Svět Islámu
Přednáší RNDr. Ph.D. Tomáš Drobík
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
18. 2. 2016 – 17:00
Beseda cestovatele Patrika Kotrby.
Akce se koná v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma..

Autorské čtení spisovatelky a ilustrátorky M. A. Horské
23. 2. 2016 – 14:00
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Univerzita volného času – Grafologie
25. 2. 2016 – 15:00
V této úvodní přednášce se posluchači seznámí s vývojem písma v návaznosti na historii celé lidské civilizace a s jeho významem jakožto symbolelm či výrazem určitých vlastností lidské osobnosti.
Přednáší Mgr. Jana Molnárová
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Univerzita třetího věku
1. 3. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Rozmanitost křesťanství
Přednáší prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
1. 3. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Jarní prázdniny v knihovně
29. 2. 2016, 1., 3. a 4. 3. 2016 – 10:00

 

Univerzita volného času – Grafologie
10. 3. 2016 – 15:00
Téma: Komplexní dojmové znaky písma
V této části bude vysvětleno utváření dojmu z písmového obrazu a jeho úskalí. Posluchači se naučí posuzovat pohyb a formu v rukopise, jejich vzájemný vztah a z něho vyvozovat tzv. fixace. Dále půjde o rytmus psacího pohybu, ale i rytmus formy nebo členění. Mezi výše uvedené znaky patří také individuálnost a harmoničnost rukopisu. Na ukázkách bude doloženo, jak je posoudit a co z nich vyplývá.
Přednáší Mgr. Jana Molnárová
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
15. 3. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
15. 3. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Světové zemědělství a rybolov
Přednáší RNDr. Ph.D. Petr Žufan
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Otazníky kolem smrti Jana Masaryka
17. 3. 2016 – 16:00
Přednáška historika Jiřího Řezníka.
Akce se koná v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Jak si zachovat zdraví a vitalitu i ve vyšším věku
22. 3. 2016 – 15:00
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Přednáší Kamil Wierzgoń.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Prodej vyřazených knih
23. 3. 2016 – 9:00 – 17:00
Pro širokou veřejnost.
Akce se bude konat ve stánku před budovou knihovny.

Výstava výtvarnice Marie Horské
24. 3. – 21. 4. 2016
V minigalerii na schodišti a v prostorách studovny.

Nápady na jaro
24. 3. 2016 – 10:00
Děti si mohou zpříjemnit čekání na Velikonoce tím, že si společně s knihovnicemi vytvoří jednoduché papírové jarní a velikonoční dekorace, z vajíček si vyrobí trošku jiné figurky kuřátek, zajíčků a beránků.
Vstup zdarma.

Setkávání u ručních prací – Pletené bytové dekorace
24. 3. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita volného času – Grafologie
24. 3. 2016 – 15:00
Téma: Popsatelné a měřitelné znaky písma I.
Ve třetí přednášce budou probrány nejvýznamnější popsatelné a měřitelné znaky písma, jako je např. způsob vázání, velikost a sklon písma, tlak, tah a charakter čáry. Řeč bude o spojitosti písma, jeho rychlosti či pomalosti – vždy samozřejmě v návaznosti na osobní tempo a vlastnosti pisatele. Dále budeme sledovat délky v písmu, znaky pravoběžnosti a levoběžnosti – toto v souvislosti se symbolikou plochy dle Junga.
Přednáší Mgr. Jana Molnárová
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
29. 3. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
29. 3. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Průmysl a problémy industrializace
Přednáší Mgr. Ph.D. Ondřej Slach
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Pasování na čtenáře
30. 3. 2016 – 16:00
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Dopoledne s Andersenem
2. 4. 2016 – 9:00
“Na indiánské stezce”
Každoroční zábavné dopoledne pro děti.
Děti se dozví řadu věcí ze života indiánů, nebude chybět pasování indiánů, v němž každý dostane své jméno, vyrobí si totem, indiánskou čelenku a naučí se indiánsky, aby z něj byl pravý indián! 🙂
Akce se koná v oddělení pro děti a mládež.
Vstup zdarma.

Univerzita volného času – Grafologie
7. 4. 2016 – 15:00
Téma: Popsatelné a měřitelné znaky písma II.
Tato část se zaměří na rozvržení textu na stránce, vedení řádků, okraje a členění. Rovněž v ní budou popsány některé zvláštnosti písma, jako jsou úvodní a koncové tahy, umístění diakritických znamének, škrty a podtrhávání. Zdůrazněn bude význam podpisu. Pokusíme se posoudit originalitu a celkovou úroveň písma. Také zde budou uvedeny některé varovné znaky v písmu, k nimž je nutno při rozboru přihlédnout.
Přednáší Mgr. Jana Molnárová
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
12. 4. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
12. 4. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Světové a regionální dopravní systémy
Přednáší Mgr. Ph.D. Ondřej Slach
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Indie
13. 4. 2016 – 14:00
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Přednáší Dagmar Titzová.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Zanzibar
14. 4. 2016 – 17:00
Cestopisná přednáška manželů Špillarových.
Akce se koná v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Setkávání u ručních prací – Moderní quilling
14. 4. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita volného času – Grafologie
21. 4. 2016 – 15:00
Téma: Projevy některých oblastí struktury osobnosti v písmu.
V závěrečné přednášce se zaměříme na projevy temperamentu dle různých typologií osobnosti (Jung, Kretschmer atd.) a emocionality či racionality. Z písma lze vyčíst míru sociability, úroveň sebepojetí, způsob řešení konfliktů, vůli a morální vlastnosti člověka. Následně bude popsán postup při rozboru rukopisu od přípravné fáze, přes systematickou analýzu jednotlivých znaků až po výsledou syntézu poznatků. Vše bude doplněno o možnosti využití kresebných testů.
Přednáší Mgr. Jana Molnárová
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Výstava výtvarných prací Zuzky Zdražilové
22. 4. – 27. 5. 2016
V minigalerii na schodišti a v prostorách studovny.

Trénování paměti
26. 4. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Univerzita třetího věku
26. 4. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pořádá 2. semestr Univerzity třetího věku.
Téma: Cestovní ruch
Přednáší doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Informační středa v knihovně
4. 5. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.

Je to ve dvou lepší?
5. 5. 2016 – 17:00
Beseda s Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou.
Tato spisovatelská a nyní i manželská dvojice píše společně nejen knihy, ale i scénáře komiksů nebo večerníčků a o své tvorbě s nadšením vypráví. Přijďte si poslechnout povídání o jejich společné knize – detektivce Mrtvá šelma z knižní detektivní řady Souřadnice zločinu.
Akce se koná v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Trénování paměti
10. 5. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Posezení nad knižními novinkami
11. 5. 2016 – 14:00
Pro účastníky akce “Setkávání” i pro širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Setkávání u ručních prací – Fimo hmota
12. 5. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i pro širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Trénování paměti
24. 5. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Magické Bulharsko
26. 5. 2016 – 17:00
Přednáška známého cestovatele Tomáše Kubeše.
Akce se koná v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Informační středa v knihovně
1. 6. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.

Setkávání u ručních prací – Posezení s nápady
9. 6. 2016 – 9:30
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Akce se bude konat v přednáškovém sále městské knihovny.

Trénování paměti
10. 6. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Historie Košicko-Bohumínské dráhy
15. 6. 2016 – 14:00
Pro účastníky akce “Setkávání” i širokou veřejnost.
Přednáší Ing. Lubomír Kolátek.
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.
Vstup zdarma.

Trénování paměti
21. 6. 2016 – 9:00
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Akce se bude konat v přednáškovém sále Městské knihovny Orlová.

Velká prázdninová soutěž – Malované příběhy
1. 7. – 31. 8. 2016 – 8:00 – 17:00
Tato soutěž je určena všem dětem předškolního a školního věku. Chcete se zúčastnit? Stačí přijít do knihovny, vypůjčit si nějakou knihu a namalovat k ní ilustraci. Soutěžní obrázky můžete odevzdávat v knihovně na oddělení pro děti a mládež do 30. 8. 2016. Obrázky nezapomeňte podepsat! Nejkrásnější obrázky budou odměněny. Nejste čtenáři knihovny a chtěli byste se zúčastnit? Není nic jednoduššího než přijít do knihovny a nechat se zaregistrovat.

Výstava obrazů Lukáše Kleberce
4. 7. – 29. 7. 2016 – 8:00 – 17:00
Městská knihovna Orlová, minigalerie na schodišti a ve studovně.

Výstava kreseb a grafik PhDr. Ondřeje Vorla, ArtD.
1. 8. – 30. 8. 2016 – 8:00 – 17:00
Narozen 13.2.1953 ve Zlíně. Studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě (absolvoval v r. 1974) a na Filosofické fakultě Palackého university v Olomouci (doktorát z dějin a teorie výtvarného umění – PhDr, absolvoval v r. 1980). Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 2000 ve funkci vedoucího katedry. Je členem Společnosti Karla Teige, Společnosti STIR UP a členem Galerie LA FEMME Praha.
Městská knihovna Orlová, minigalerie na schodišti a ve studovně.

Prázdninový týden – Papírové hrátky
8. 8. 2016 – 9:00 – 14:00
Městská knihovna Orlová, oddělení pro děti a mládež.
Výtvarná dílna s názvem Papírové hrátky. Pomocí šikovných rukou, lepidla a nůžek si vytvoříme výrobky z papíru. Přihlášky je nutno odevzdat v oddělení pro děti a mládež nejpozději do 29.7.2016. Přihláška je k dispozici přímo na oddělení, nebo si je můžete vytisknout zde. Prosíme rodiče, aby uvážili, zda se jejich dítě může samo účastnit těchto prázdninových aktivit. Pokud ne, přijďte prosím s dětmi jako doprovod. Děkujeme! 🙂

Prázdninový týden – Dobrodružství s Rychlou Veverkou
9. 8. 2016 – 9:00 – 14:00
Městská knihovna Orlová, oddělení pro děti a mládež.
Pomůžeme náčelníkovi Rychlé Veverce projít bludištěm, vyluštit tajenku, knízy a doplňovačky. Přihlášky je nutno odevzdat v oddělení pro děti a mládež nejpozději do 29. 7. 2016. Přihláška je k dispozici přímo na oddělení, nebo si je můžete vytisknout zde. Prosíme rodiče, aby uvážili, zda se jejich dítě může samo účastnit těchto prázdninových aktivit. Pokud ne, přijďte prosím s dětmi jako doprovod. Děkujeme! 🙂

Prázdninový týden – Divadélko se zvířátky v ZOO
10. 8. 2016 – 9:00 – 14:00
Městská knihovna Orlová, oddělení pro děti a mládež.
Vyrobíme si loutky z papíru a zahrajeme si pohádku. Přihlášky je nutno odevzdat v oddělení pro děti a mládež nejpozději do 29. 7. 2016. Přihláška je k dispozici přímo na oddělení, nebo si je můžete vytisknout zde. Prosíme rodiče, aby uvážili, zda se jejich dítě může samo účastnit těchto prázdninových aktivit. Pokud ne, přijďte prosím s dětmi jako doprovod. Děkujeme! 🙂

Prázdninový týden – Barevné mozaiky
11. 8. 2016 – 9:00 – 14:00
Městská knihovna Orlová, oddělení pro děti a mládež.
Pomocí zažehlovacích korálků si vytvoříme zajímavé a krásné obrázky. Přihlášky je nutno odevzdat v oddělení pro děti a mládež nejpozději do 29. 7. 2016. Přihláška je k dispozici přímo na oddělení, nebo si je můžete vytisknout zde. Prosíme rodiče, aby uvážili, zda se jejich dítě může samo účastnit těchto prázdninových aktivit. Pokud ne, přijďte prosím s dětmi jako doprovod. Děkujeme! 🙂

Prázdninový týden – Každý může být vítěz
12. 8. 2016 – 9:00 – 14:00
Městská knihovna Orlová, oddělení pro děti a mládež.
Dopoledne plné her a soutěží. Přihlášky je nutno odevzdat v oddělení pro děti a mládež nejpozději do 29.7.2016. Přihláška je k dispozici přímo na oddělení, nebo si je můžete vytisknout zde. Prosíme rodiče, aby uvážili, zda se jejich dítě může samo účastnit těchto prázdninových aktivit. Pokud ne, přijďte prosím s dětmi jako doprovod. Děkujeme! 🙂

Výstava k 95. letému výročí Městské knihovny Orlová
5. 9. – 4. 10. 2016 – 8:00 – 18:00
Městská knihovna Orlová, minigalerie na schodišti a ve studovně.
Městská knihovna Orlová letos slaví 95. let! Přijďte se podívat na výstavu, která mapuje nejen vývoj knihovny, ale i dění ve světě za posledních 95 let.

Informační středa v knihovně
7. 9. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.
Vstup zdarma.
Informace: Pavla Gavelčíková

Trénování paměti
13. 9. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Setkávání u ručních prací – Obrázky z knoflíků
15. 9. 2016 – 9:30
Městská knihovna Orlová – přednáškový sál.
Informace: Lenka Heczková

Scrabble – přátelský turnaj
21. 9. 2016 – 14:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
V rámci naše pravidelného Setkávání seniorů si tentokrát zahrajeme přátelský turnaj v nejpopulárnější hře se slovy na světě – SCRABBLE! Seznámíme Vás ale i s jinými novými společenskými hrami. Je na co se těšit!

Trénování paměti
27. 9. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Zajímavosti ze světa map
27. 9. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)

Studio Bez Kliky – Kinematograf
4. 10. 2016 – 15:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová srdečně zve vás, vaše děti, případně vnuky, na interaktivní výstavu s přednáškou a tvořivou dílnou na téma Kinematograf. Sbírku starých kinematografů seskupila skupina nadšenců ze Studia Bez Kliky. Jedním z nich je mnohostranný umělec Roman Prokeš, který vás s historickými filmovými přístroji seznámí.

Prodej vyřazených a opotřebovaných knih, časopisů a hudebních CD
5. 10. 2016 – 9:00 – 17:00
Městská knihovna Orlová, stánek před knihovnou.
Akce bude tradičně probíhat ve stánku před budovou knihovny. I tentokrát můžete jako vždy odkoupit za symbolický poplatek už od 5 Kč. Pokud tedy sháníte nějaký starší titul do své domácí knihovničky nebo prostě jen chcete udělat malou radost sobě či někomu z vašich blízkých, neváhejte a přijďte se za námi podívat.

Informační středa v knihovně
7. 9. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.
Vstup zdarma.
Informace: Pavla Gavelčíková

Setkávání u ručních prací – Tvoření s modistickými dutinkami
6. 10. 2016 – 9:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Informace: Lenka Heczková

Kde ženy vládnou
6. 10. 2016 – 17:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová vás srdečně zve na cestovatelskou besedu Kateřiny Karáskové s názvem Kde ženy vládnou. Beseda je postavena na zábavných historkách, fotografiích, kresbách a videích, které dokreslují atmosféru občas až bizarních setkání s domorodci čtyř různých společností. „Zaujme nejen ženy, ale i muže, a dokonce i ty nejzatvrzelejší šovinisty 🙂 .

Mišo Löwy – Výstava ilustrací
10. 10. – 8. 11. 2016 – 8:00 – 18:00
Městská knihovna Orlová, minigalerii na schodišti a ve studovně.
Srdečně Vás zveme k prohlídce prací výtvarníka Miša Löwy, které budou vystaveny v naší minigalerii na schodišti a ve studovně.

Trénování paměti
11. 10. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Evropská integrace a její budoucnost
11. 10. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)

Univerzita volného času – Známe svoje kořeny?
18. 10. 2016 – 16:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová Vás srdečně zve na cyklus přednášek Univerzity volného času na téma Známe svoje kořeny? Přednášky budou probíhat vybrané úterky vždy v 16:30 hod. v přednáškovém sále knihovny. Termíny a témata přednášek: 18. 10. 2016 – Těšínské Slezsko 1. 11. 2016 – Život našich předků 15. 11. 2016 – Zvykosloví 29. 11. 2016 – Orlovský kroj 13. 12. 2016 – Hornictví v Orlové Přednáší Dagmar Valová, vedoucí a choreografka souborů Olšina, Olšinka a Olšany.
Vstup zdarma.

Trénování paměti
25. 10. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Arabský svět
25. 10. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)

Setkávání seniorů – Arménie a Gruzie
26. 10. 2016 – 14:00
Městská knihovna Orlová – přednáškový sál.
Na našem pravidelném setkávání seniorů se tentokrát sejdeme s cestovatelkou Dagmar Titzovou, která nám povypráví o Arménii a Gruzii.

Univerzita volného času – Známe svoje kořeny?
1. 11. 2016 – 16:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová Vás srdečně zve na cyklus přednášek Univerzity volného času na téma Známe svoje kořeny? Přednášky budou probíhat vybrané úterky vždy v 16:30 hod. v přednáškovém sále knihovny. Termíny a témata přednášek: 18. 10. 2016 – Těšínské Slezsko 1. 11. 2016 – Život našich předků 15. 11. 2016 – Zvykosloví 29. 11. 2016 – Orlovský kroj 13. 12. 2016 – Hornictví v Orlové Přednáší Dagmar Valová, vedoucí a choreografka souborů Olšina, Olšinka a Olšany.
Vstup zdarma.

Informační středa v knihovně
2. 11. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.
Vstup zdarma.
Informace: Pavla Gavelčíková

Trénování paměti
7. 11. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Japonsko a Korea
8. 11. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)!

Setkávání u ručních prací – Hrátky s šátky
10. 11. 2016 – 9:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Vstupné: 70,- Kč (na materiál)
Informace: Lenka Heczková, 596 522 449

Bhútán
10. 11. 2016 – 17:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku Ing. Zbyňka Ulčáka, Ph.D. na téma Bhútán.
Vstup zdarma.

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Ke Studánce
14. 11. – 3. 1. 2016 – 8:00 – 18:00
Městská knihovna Orlová, minigalerie na schodišti a ve studovně.

Univerzita volného času – Známe svoje kořeny?
15. 11. 2016 – 16:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová Vás srdečně zve na cyklus přednášek Univerzity volného času na téma Známe svoje kořeny? Přednášky budou probíhat vybrané úterky vždy v 16:30 hod. v přednáškovém sále knihovny. Termíny a témata přednášek: 18. 10. 2016 – Těšínské Slezsko 1. 11. 2016 – Život našich předků 15. 11. 2016 – Zvykosloví 29. 11. 2016 – Orlovský kroj 13. 12. 2016 – Hornictví v Orlové Přednáší Dagmar Valová, vedoucí a choreografka souborů Olšina, Olšinka a Olšany.
Vstup zdarma.

Trénování paměti
22. 11. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Mexiko a Střední Amerika
22. 11. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)

Setkávání seniorů – Knižní novinky
23. 11. 2016 – 14:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Srdečně Vás zveme na naše pravidelné setkávání. Seznámíme Vás s knižními novinkami, které Vám zpříjemní dlouhé podzimní a zimní večery.

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách…
24. 11. 2016 – 17:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Srdečně Vás zveme na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA.
Vstupné zdarma.

Den pro dětskou knihu – Vánoční nápady pro malé výtvarníky
26. 11. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
U příležitosti Dne pro dětskou knihu se uskuteční v našem oddělení pro děti a mládež vánoční výtvarná dílna. Budeme vyrábět zimní a vánoční papírové dekorace.

Univerzita volného času – Známe svoje kořeny?
29. 11. 2016 – 16:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová Vás srdečně zve na cyklus přednášek Univerzity volného času na téma Známe svoje kořeny? Přednášky budou probíhat vybrané úterky vždy v 16:30 hod. v přednáškovém sále knihovny. Termíny a témata přednášek: 18. 10. 2016 – Těšínské Slezsko 1. 11. 2016 – Život našich předků 15. 11. 2016 – Zvykosloví 29. 11. 2016 – Orlovský kroj 13. 12. 2016 – Hornictví v Orlové Přednáší Dagmar Valová, vedoucí a choreografka souborů Olšina, Olšinka a Olšany.
Vstup zdarma.

Trénování paměti
6. 12. 2016 – 9:00
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Nenechme mozek zahálet. Cvičení pro lepší paměť zábavnou formou.
Přednáší PhDr. Mgr. Hana Vavříková
Vstupné: 100,- Kč / celý cyklus; 30,- Kč / 1 lekce
Informace: Taťána Jaroschová

Univerzita třetího věku – Západní a střední Afrika
6. 12. 2016 – 16:00
Městská knihovna Orlová ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, pořádá 3. semestr univerzity třetího věku.
Jen pro přihlášené nebo po předchozí telefonické domluvě!

Termíny a témata jednotlivých přednášek:
27. 9. 2016 – Zajímavosti ze světa map (Mgr. Luděk Krtička)
11. 10. 2016 – Evropská integrace a její budoucnost (doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.)
25. 10. 2016 – Arabský svět (RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.)
8. 11. 2016 – Japonsko a Korea (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)
22. 11. 2016 – Mexiko a Střední Amerika (PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.)
6. 12. 2016 – Západní a střední Afrika (PhDr. Tomáš Hoch, Ph.D.)
20. 12. 2016 – Rusko (prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.)

Informační středa v knihovně
7. 12. 2016 – 10:00 nebo 16:00
Je určena pro nové čtenáře, ale i pro všechny ostatní zájemce. Každou první středu v měsíci se můžete dozvědět vše, co potřebujete o knihovně vědět. Seznámíte se s katalogem knihovny, on-line službami a najdeme i prostor pro Vaše dotazy. Jediné co musíte udělat je rezervace 2 dny předem na email knihovna@knihovna-orlova.cz nebo na telefonním čísle 596 522 449.
Vstup zdarma.
Informace: Pavla Gavelčíková

Setkávání u ručních prací – Vánoční dekorace
8. 12. 2016 – 9:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Informace: Lenka Heczková, 596 522 449

Univerzita volného času – Známe svoje kořeny?
13. 12. 2016 – 16:30
Městská knihovna Orlová, přednáškový sál.
Městská knihovna Orlová Vás srdečně zve na cyklus přednášek Univerzity volného času na téma Známe svoje kořeny? Přednášky budou probíhat vybrané úterky vždy v 16:30 hod. v přednáškovém sále knihovny. Termíny a témata přednášek: 18. 10. 2016 – Těšínské Slezsko 1. 11. 2016 – Život našich předků 15. 11. 2016 – Zvykosloví 29. 11. 2016 – Orlovský kroj 13. 12. 2016 – Hornictví v Orlové Přednáší Dagmar Valová, vedoucí a choreografka souborů Olšina, Olšinka a Olšany.